Трудове право

Практика у галузі трудового права розглядається як пріоритетна. З актуальними питаннями трудового права стикається кожен із нас - чи то роботодавець, чи працівник. Законодавство України про працю бере свої витоки ще з радянських часів, як наслідок - величезна кількість нормативно-правових актів, у тому числі підзаконних, що часто породжує складні правові питання, які під силу лише спеціалістам.

Налагодження та ведення кадрового діловодства - окреме важливе питання, яке постає перед роботодавцями, адже тільки-но появилась новозареєстрована юридична особа і один лише керівник - трудові правовідносини вже виникають і трудове законодавство підлягає застосуванню. Нехтування цією ділянкою роботи на підприємстві, в установі, організації може обернутись непоправними втратами, адже «кадри вирішують все». Наш спеціаліст очолювала відділ управління персоналом в великій міжнародній організації, учаснику глобальної корпорації, що дозволяє налагодити роботу з управління персоналом та кадрове діловодство відповідно до міжнародних стандартів з урахуванням українського законодавства.

 

До Ваших послуг:

 • Налагодження кадрового діловодства «з нуля»
 • Кадровий аудит (первинний, поточний, перед перевіркою)
 • Складання положень про структурні підрозділи, штатного розпису, посадових інструкцій, проектів трудових договорів (контрактів), правил внутрішнього трудового розпорядку, колективних договорів, інструкцій з охорони праці, ведення журналів, графіків відпусток
 • Оформлення прийняття на роботу, переведення, переміщення, звільнення з роботи; особливості прийому та звільнення окремих категорій громадян; правовий супровід вивільнення працівників, скорочення штату працівників
 • Оформлення випробування при прийнятті на роботу, простоїв, надурочних робіт, відпусток тощо
 • Записи в трудових книжках, видача трудових книжок
 • Оформлення матеріалів про порушення трудової дисципліни
 • Працевлаштування іноземців
 • Розробка системи заміщення вакантних посад і робочих місць
 • Розробка системи внутрішнього виробничого навчання та підвищення кваліфікації
 • Розробка систем атестації, мотивації
 • Консультування з питань найму, звільнення працівників, інших питань трудового законодавства
 • Підготовка та подача звітності в центри зайнятості
 • Представництво у вирішенні трудових спорів
 • Проведення тренінгів, семінарів з питань трудового права