Кадровий/HR аутсорсинг (супровід)

 

Кадровий/HR аутсорсинг (human resources outsourcing) - передача у зовнішнє управління усієї або частини роботи з управління персоналом. Так званий «зовнішній відділ кадрів» - послуга не нова, але особливо затребувана в умовах оптимізації розходів і витрат.

 

Користуючись цим видом послуг Ви, безумовно, економите ресурси, зменшуєте ризики, а також покращуєте якість роботи в сфері управління персоналом, яка в більшості випадків перебуває на досить низькому рівні. Часом обов'язки з управління персоналом підприємства покладають на секретарів, бухгалтерів, інших працівників. При поєднанні таких різних за характером та рівнем підготовки трудових функцій в жертву приноситься якість роботи. Під ризик попадає і підприємство, адже порушення трудових прав працівника, порушення трудового законодавства тягне за собою відповідальність посадових осіб та суттєві фінансові санкції.

 

Нехтування ділянкою роботи з управління персоналом на підприємстві, в установі, організації може обернутись непоправними втратами, адже «кадри вирішують все». Наш спеціаліст очолювала відділ управління персоналом в великій міжнародній організації, учаснику глобальної корпорації, що дозволяє налагодити роботу з управління персоналом та кадрове діловодство відповідно до міжнародних стандартів з урахуванням українського законодавства.

 

До Ваших послуг:

 • Налагодження кадрового діловодства «з нуля»
 • Кадровий аудит (первинний, поточний, перед перевіркою)
 • Складання положень про структурні підрозділи, штатного розпису, посадових інструкцій, проектів трудових договорів (контрактів), правил внутрішнього трудового розпорядку, колективних договорів, інструкцій з охорони праці, ведення журналів, графіків відпусток
 • Оформлення прийняття на роботу, переведення, переміщення, звільнення з роботи; особливості прийому та звільнення окремих категорій громадян; правовий супровід вивільнення працівників, скорочення штату працівників
 • Оформлення випробування при прийнятті на роботу, простоїв, надурочних робіт, відпусток, відсутності на роботі у зв'язку з непрацездатністю тощо
 • Ведення трудових книжок
 • Оформлення матеріалів про порушення трудової дисципліни
 • Працевлаштування іноземців
 • Розробка системи заміщення вакантних посад і робочих місць
 • Розробка системи внутрішнього виробничого навчання та підвищення кваліфікації
 • Розробка систем атестації, мотивації
 • Консультування з питань найму, звільнення працівників, інших питань трудового законодавства
 • Підготовка та подача звітності в центри зайнятості
 • Представництво у вирішенні трудових спорів
 • Проведення тренінгів, семінарів з питань трудового права