Досудове і судове вирішення спорів

 

Ми притримуємось позиції, що спори різного характеру можна і потрібно спробувати вирішити в досудовому порядку. Успіх на стадії досудового врегулювання спору допомагає зекономити час, кошти, зусилля. Разом з тим, Конституція України гарантує кожному право звернутись за захистом свого порушеного права безпосередньо до суду. Крім того, деякі спори передаються юристам на такому етапі, коли їх досудове врегулювання неефективне та беззмістовне.

 

У будь-якій ситуації до Ваших послуг:

 • Підготовка процесуальних документів для ведення справ Клієнта в контролюючих і правоохоронних органах
 • Складання претензій, заяв, скарг, листів, клопотань, звернень, запитів, обґрунтованих відповідей на претензії, скарги, листи, клопотання, звернення, запити
 • Участь в досудових переговорах (в тому числі, медіація)
 • Досудовий аналіз справи на предмет визначення її судової перспективи і форм подальшого співробітництва
 • Підготовка позовних заяв, скарг для розгляду справ в судах
 • Підготовка процесуальних документів та ведення справ в судах першої інстанції
 • Підготовка процесуальних документів на стадії оскарження рішень суду до апеляційної інстанції
 • Підготовка процесуальних документів на стадії оскарження рішень суду до касаційної інстанції
 • Представництво інтересів, ведення справ у судах апеляційної, касаційної інстанцій
 • Аналіз справи з метою звернення до Європейського суду з прав людини, складання документів для порушення справи Європейським судом з прав людини
 • Вступ у справу в якості представника цивільного позивача та представництво його майнових інтересів
 • Ознайомлення з матеріалами справи про адмінправопорушення, оцінка перспектив, захист у справі про адміністративне правопорушення, складання скарги для оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення