Компенсація за роботу у вихідні

Питання: Положены ли учителю отгулы за работу с выходные и праздничные дни? Мы возим детей на предметные олимпиады в субботу и в воскресенье, пишется приказ, что назначены ответственными за жизнь и здоровье детей, дежурим в выходные дни, на что тоже пишется приказ. Но сказали, что для учителей слово "отгул" не существует. Теперь объявили, что все субботы до 14 мая мы должны выходить на субботники по уборке территории населенного пункта. Районное начальство отрапортует, что все дружно работали, но у нас рабочая неделя фактически станет длиннее на один день, который не оплачивается. Какие документы регламентируют эти вопросы? Заранее спасибо!
Відповідь:

В описаній Вами ситуації має місце порушення прав працівників, передбачених законодавством України про працю. За загальним правилом згідно ст. 71 Кодексу законів про працю України (далі – КзпПУ) від 10.12.1971 року (із змінами та доповненнями) робота у вихідні дні забороняється. Залучення окремих працівників до роботи у ці дні допускається тільки з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства, установи, організації, і лише у виняткових випадках, що визначаються законодавством.

Залучення окремих працівників до роботи у вихідні дні допускається в таких виняткових випадках:

1) для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків;

2) для відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, загибелі або псування майна;

3) для виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від негайного виконання яких залежить у дальшому нормальна робота підприємства, установи, організації в цілому або їх окремих підрозділів;

4) для виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою запобігання або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення.

Залучення працівників до роботи у вихідні дні провадиться за письмовим наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.

Так званий «відгул» (інший день відпочинку) може бути наданий будь-якому працівнику за роботу у вихідні, святкові і неробочі дні. Це підтверджує ст. 72 КЗпПУ, яка передбачає, що робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

Згідно зі ст. 107 КЗпПУ робота у святковий і неробочий день оплачується у подвійному розмірі. Крім того, на бажання працівника, який працював у святковий і неробочий день, йому може бути наданий інший день відпочинку (ч. 3 статті 107 КЗпПУ).

 

Примітка: відповідь станом на 03 травня 2011 року, підготували Володимир Кістяник, Наталія Белічук.