Коли наступає колективна матеріальна відповідальність?

Питання: Керівництво нашого підприємства вирішило ввести для працівників усіх структурних підрозділів колективну відповідальність за знищення, розкрадання, пошкодження майна підприємства. Однак, умови і підстави для такої відповідальності передбачені для усіх працівників однаково, незалежно від посади. Чи правомірна така позиція керівника і в яких випадках наступає колективна матеріальна відповідальність відповідно до законодавства?
Відповідь:

За загальними підставами матеріальної відповідальності працівники несуть  матеріальну  відповідальність  за  шкоду, заподіяну підприємству,  установі, організації внаслідок порушення  покладених на них трудових обов'язків. Відповідальність може наступати  тільки  за  пряму  дійсну шкоду,  лише в межах і порядку, передбачених законодавством, і за умови,  коли така шкода заподіяна     підприємству,    установі,    організації    винними  протиправними     діями (бездіяльністю)  працівника (ст. 130 КЗпП України).

По своїй природі колективна (бригадна) матеріальна відповідальність застосовується при спільному  виконанні  працівниками  окремих  видів робіт, зв'язаних  із   зберіганням,   обробкою,   продажем   (відпуском), перевезенням  або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей, коли неможливо розмежувати матеріальну відповідальність кожного працівника і укласти з ним договір про  повну  матеріальну відповідальність (стаття 1352 КЗпП України).

Коло осіб, до яких може застосовуватись колективна матеріальна відповідальність, визначається виходячи із виду робіт, які працівники виконують спільно відповідно до Переліку робіт,  при виконанні  яких  може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, тому такий вид матеріальної відповідальності не може запроваджуватись для спільно для працівників, які за своїми посадовими обов'язками виконують різні види робіт, зокрема і ті, які в зазначений Перелік не попадають.

Наказом Мінпраці України від 12.05.96 № 43 затверджено Перелік робіт,  при виконанні  яких  може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність:

1. Роботи, пов'язані з виконанням касових операцій.

2. Роботи,  пов'язані з прийманням від населення  усіх  видів платежів та виплатою грошей не через касу.

3. Роботи,  пов'язані з прийманням на  зберігання,  обробкою, зберіганням, видачею  матеріальних  цінностей  на  складах,  базах (нафтобазах), автозаправних   станціях,    в    автогосподарствах, холодильниках, харчоблоках,     сховищах,     на     заготівельних (приймальних) пунктах,  товарних і товарно-перевалочних дільницях, у камерах   схову,   коморах   і   роздягальнях,   з   екіпіровкою пасажирських суден, вагонів і літаків.

4. Роботи,  пов'язані  з  прийманням  від населення предметів культурно-побутового призначення та інших  матеріальних  цінностей на схов,  у  ремонт і для виконання інших операцій,  пов'язаних із виготовленням, відновленням  або  покращенням якості цих предметів (цінностей),  їхнім сховом та виконанням інших операцій з ними,  з видачею    напрокат   населенню   предметів   культурно-побутового призначення.

5. Роботи,   пов'язані   з   продажем    (видачею)    товарів (продукції), їх підготовкою до продажу незалежно від форм торгівлі та профілю підприємства (організації).

6. Роботи,  пов'язані  з  прийманням та обробкою для доставки (супроводження) вантажу,  багажу,  поштових відправлень  та  інших матеріальних та     грошових     цінностей,    їхньою    доставкою (супроводженням), видачею (здачею).

7. Роботи,  пов'язані з виготовленням (складанням,  монтажем, регулюванням) та ремонтом машин,  механізмів,  електронної техніки та радіоапаратури,  електромеханічних  і  радіотехнічних приладів, систем, а також виготовленням їх деталей та запасних частин;     роботи, що виконуються майстернями побутового обслуговування, ательє тощо.

8. Робота по виконанню  операцій,  пов'язаних  з  закупівлею, продажем,    обміном,   перевезенням,   доставкою,   пересиланням, зберіганням, сортуванням, пакуванням, обробкою або використанням в процесі  виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, ювелірних,  побутових  і  промислових   виробів   та   матеріалів, виготовлених з використанням дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння,  відходів та брухту,  що  містять  дорогоцінні  метали  і дорогоцінні  каміння  синтетичного  корунду та виробів з нього,  а також валютних операцій.

9. Роботи,  пов'язані  з  прийманням  у  цехах,  зберіганням, обробкою та передачею на виробництво скляної тари.

10. Роботи,    пов'язані   з   виготовленням,   зберіганням, транспортуванням, відбиранням,  рахуванням,  упаковкою та  видачею грошових знаків,  цінних паперів, їх напівфабрикатів, а також усіх видів бланків цінних паперів,  документів суворого обліку,  знаків поштової оплати   та   матеріалів,  які  використовуються  при  їх виготовленні.

11. Роботи,  пов'язані  з  виготовленням  та зберіганням усіх видів квитків,  талонів,  абонементів  (включаючи  абонементи   та талони на  видачу  їжі  підприємствам  громадського харчування) та інших знаків, призначених для розрахунків населення за послуги.

12. Роботи,  пов'язані з вирощуванням, годівлею, утриманням і розведенням сільськогосподарських тварин; роботи, пов'язані з   виробництвом   сільськогосподарської продукції та її переробкою.

13. Роботи,  пов'язані  з переробкою сировини,  виготовленням або комплектуванням готових виробів.

Колективна  (бригадна)  матеріальна відповідальність установлюється  власником  або  уповноваженим ним органом за погодженням  з  профспілковим  комітетом  підприємства, установи, організації  або  іншим  уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, якщо дотримуються одночасно такі умови:

- передбачені Переліком   роботи,   при   виконанні  яких  може запроваджуватися   колективна (бригадна) матеріальна відповідальність,  виконуються  працівниками спільно,  розмежувати матеріальну відповідальність кожного працівника і  укласти  з  ним договір   про  повну  індивідуальну  матеріальну  відповідальність неможливо;

- власником або уповноваженим ним органом працівникам  створені умови, необхідні  для  забезпечення збереження переданих їм цінностей.

Відповідно до вищенаведеного, не можуть бути об'єднані в одну бригаду (колектив), для якої встановлюється колективна відповідальність, працівники, якщо при цьому не дотримуються умови запровадження такої відповідальності.

Умови колективної відповідальності визначаються договором про колективну матеріальну відповідальність, який укладається між власником і членами колективу на основі Типового договору про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність, затвердженого наказом Мінпраці України від 12 травня 1996 р. № 43