Касація

Питання: Районний суд виніс постанову про закриття кримінальної справи та передати обвинуваченого на поруки. Чи може обласна прокуратура винести касацію на постанову районного суду і протягом якого періоду це можливо? (Районний прокурор говорить, що протягом трьох місяців) Який порядок касації?
Відповідь:

Відповідно до ч. 1 статті 383 Кримінально-процесуального кодексу України від 28.12.1960 (із змінами та доповненнями) у касаційному  порядку  можуть  бути  перевірені  вироки  і постанови  апеляційного  суду,  постановлені  ним  в  апеляційному порядку. Згідно ч. 2 ст. 383 Кримінально-процесуального кодексу України у касаційному порядку також можуть бути перевірені постанови (ухвали) місцевих судів, які перешкоджають подальшому провадженню у справі.

Касаційну скаргу на судові рішення, зазначені у частині другій статті 383 цього Кодексу, має право подати прокурор, який брав участь у розгляді справи судом першої чи апеляційної інстанції, а також Генеральний прокурор України та його заступники, прокурор Автономної Республіки Крим, прокурор області, міст Києва і Севастополя, прирівнені до них прокурори та їх заступники в межах їх повноважень - незалежно від їх участі в розгляді справи судом першої чи апеляційної інстанції.

Касаційні скарги на судові рішення, зазначені у частині другій статті 383 цього Кодексу, можуть бути подані протягом трьох місяців з моменту набрання ними законної сили.

Згідно статті 387 КПК України касаційні скарги на такі постанови суду подаються безпосередньо до касаційного суду. Функції касаційної інстанції виконує колегія суддів Судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Таким чином обласна прокуратура може подати касаційне подання, оскільки постанова районного суду про закриття кримінальної справи перешкоджає подальшому провадженню у справі.

 

Примітка: відповідь станом на 21 грудня 2010 року.

Підготував Володимир Кістяник