Засвідчення підпису на заяві

Питання: Засвідчувати підписи на заяві для легалізації громадської організації шляхом повідомлення може секретар сільської ради? Чи можете Ви дати посилання на зразок форми такого засвідчення?
Відповідь:

Стаття 37 Закону України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року (із змінами та доповненнями) передбачає, що у населених пунктах, де немає нотаріусів, уповноважені на це посадові  особи  органу  місцевого  самоврядування  вчиняють окремі нотаріальні дії, зокрема, засвідчують справжність підпису на документах. Стаття 78 Закону передбачає, що посадова особа органу місцевого самоврядування засвідчує справжність підпису на документах, зміст яких не суперечить законові і які не мають характеру угод та не містять у собі відомостей, що порочать честь і гідність людини.

Відповідно до пункту 2 Інструкції про порядок вчинення  нотаріальних  дій   посадовими  особами виконавчих  комітетів сільських,  селищних, міських Рад народних депутатів  України, затвердженої  наказом Міністерства юстиції України «Про  затвердження» від 25.08.1994 р. №22/5 (із змінами і доповненнями) нотаріальні  дії   у   виконавчих   комітетах   сільських, селищних,  міських рад вчиняють посадові особи, на яких за рішенням виконавчого комітету відповідної ради покладено вчинення цих дій.

Пункт 18 Інструкції передбачає, що нотаріальне  засвідчення справжності підпису на документах здійснюється шляхом вчинення посвідчувального напису  на  відповідному  документі,  який  підписується посадовою особою  виконавчого  комітету  з  прикладенням  гербової   печатки виконавчого комітету ради (додаток №21 до Інструкції). Текст посвідчувального  напису  може  бути  надрукований   на друкарській машинці  або написаний чорнилом від руки ясно,  чітко, без підчисток,  вільні місця повинні бути прокреслені,  дописки та інші виправлення - застережені. Для вчинення посвідчувальних написів  можуть  застосовуватися штампи з текстом відповідного напису.

Наводимо зразок посвідчувального напису про засвідчення справжності підпису на документах (Додаток №21 до Інструкції про порядок вчинення  нотаріальних  дій   посадовими  особами виконавчих  комітетів сільських,  селищних, міських Рад народних депутатів  України).

 

Посвідчувальний     напис   про

засвідчення справжності підпису

 

 

"___" ___________________ 19____ року я,  ___________________________, (прізвище та ініціали)______________________  (посада) виконавчого комітету ________________________________  (найменування сільської, селищної, міської ради) __________________________________________ району ______________________ області,  засвідчую справжність підпису гр. _______________________________ (прізвище, ім'я, по батькові), який зроблено у моїй присутності.


Особу гр. _______________________ (прізвище та ініціали), котрий(котра) підписав(ла) документ, встановлено.

 

Зареєстровано в реєстрі за N ______________

 

 

Стягнуто державного мита

________________________

(займана посада)

 

 

Печатка                                    Підпис

 

 

Примітка: відповідь станом на 23 грудня 2010 року.