Взяття громадської організації на облік

Питання: МГО створена шляхом повідомлення, не має права власності і не є юридичною особою. Чи необхідно ставати на облік в відділ статистики, пенсійний фонд, податкову (статус неприбутковості) і т.д.?
Відповідь:

Відповідно до статті 87 Цивільного кодексу України юридична  особа  вважається  створеною  з дня її державної реєстрації. Реєстрація будь-якої юридичної особи, незалежно від організаційно-правової форми, здійснюється у порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15.05.2003 р. (із змінами і доповненнями). 

Стаття 26 вказаного Закону передбачає, що державний реєстратор у день державної реєстрації юридичної особи  зобов'язаний  передати  відповідним  органам  статистики, державної  податкової  служби,  Пенсійного  фонду  України, фондів соціального   страхування  відомості  з  реєстраційної  картки  на проведення державної реєстрації юридичної особи. Підставою  для  взяття юридичної особи на облік в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів  соціального  страхування  є  надходження  до  цих  органів відомостей   з   реєстраційної   картки  на  проведення  державної реєстрації юридичної особи.

Таким чином, якщо державна реєстрація юридичної особи не проводиться, то відсутні підстави для взяття на облік у вказаних державних органах.

 

Примітка: відповідь станом на 23 грудня 2010 року.