Про легалізацію місцевої організації шляхом повідомлення

Питання: Ми вирішили відкрити місцеву громадську організацію. Намірів реєструвати громадську організацію як юридичну особу немає, тому вирішили легалізувати місцеву організацію шляхом повідомлення. Але у міському відділі управління юстиції нам повідомили, що однієї заяви в даному випадку не вистачає, потрібно Статут та все інше, що реєстрація шляхом повідомлення здійснюється тільки як філія вже створеної громадської організації. Підкажіть, будь ласка, це дійсно, що якщо маєш намір зареєструвати громадську організацію шляхом повідомлення потрібно затверджувати Статут та реєструвати як юридичну особу?
Відповідь:

Відповідно до статті 17 Закону України «Про об'єднання громадян» від 16.06.1992 р. (із змінами і доповненнями) громадські організації, їх спілки  можуть  легалізувати  своє заснування шляхом письмового повідомлення відповідно  Міністерству юстиції України,  місцевим  органам  державної  виконавчої  влади, виконавчим комітетам сільських,  селищних,  міських  Рад  народних депутатів.

Згідно п. 9 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок легалізації об’єднань громадян» від 26 лютого 1993 року №140 (із змінами та доповненнями) для легалізації громадської організації шляхом повідомлення про її заснування до легалізуючого органу подається заява, підписана не менш як трьома засновниками громадської організації або її уповноваженими представниками. В заяві вказуються наступні відомості:

  • Прізвище, ім'я, по батькові засновників громадської організації або їх уповноважених представників, рік народження, місце постійного проживання;
  •  Назва організації;
  • Місцезнаходження центральних статутних органів;
  • Основна мета діяльності громадської організації.

Підписи в заяві повинні бути завірені в установленому законом порядку. В цьому випадку вам слід звернутися до нотаріуса або відповідної посадової особи органу місцевого самоврядування.

Громадська організація, легалізована шляхом повідомлення  про її заснування, вноситься до книги обліку громадських  організацій, що ведеться легалізуючим органом.

У книзі обліку  громадських  організацій  зазначається:  дата надходження  документів,  назва  організації  і   місцезнаходження центральних  статутних  органів,  основна  мета  діяльності,  дата легалізації.

Стаття 19 Конституції України передбачає, що органи державної влади та  органи  місцевого  самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Відповідно, посадові особи не мають права вимагати від Вас інших документів чи вчинення інших дій, ніж це передбачено законодавством.

Отже, потрібно подати лише вищезазначені документи оформлені відповідно до законодавства.

 

Примітка: відповідь станом на 18 лютого 2011 року, підготували Наталія Белічук, Володимир Кістяник