Оподаткування громадської організації

Питання: Доброго дня. Я збираюсь зареєструвати громадську організацію, одним з напрямків діяльності якої буде проведення тренінгів і семінарів. Що потрібно прописати в статуті ГО, щоб кошти, які будуть отримані від проведення тренінгів, не оподатковувались ? Дякую за відповідь.
Відповідь:

Відповідно до частини 2 статті 21 Закону України “Про об‘єднання громадян” від 16 червня 1992 року об'єднання громадян набуває право власності на кошти та  інше майно,  передане йому  засновниками,  членами  (учасниками)  або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на  майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

Питання, пов’язані з оподаткуванням доходів громадських організацій, регулюються чинним Податковим кодексом України (ПКУ) від 02.12.2010 р. (із змінами і доповненнями).

Стаття 157 ПКУ визначає порядок оподаткування неприбуткових установ та організацій, до яких у тому числі Кодекс відносить благодійні  фонди   і   благодійні   організації, створені  у  порядку,  визначеному   законом   для   провадження благодійної діяльності;  громадські організації,  створені з метою   надання   реабілітаційних,   фізкультурно-спортивних   для інвалідів   (дітей-інвалідів)   та   соціальних  послуг,  правової допомоги,   провадження   екологічної,   оздоровчої,   аматорської спортивної,   культурної,   просвітньої,   освітньої  та  наукової діяльності.

Від оподаткування звільняються доходи вказаних неприбуткових організацій, отримані у вигляді, зокрема, коштів або майна,  які надходять  безоплатно  або  у  вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань; коштів або   майна,   які   надходять   таким   неприбутковим організаціям від ведення їх  основної  діяльності (п. 157.3 статті 157 ПКУ).

Безоплатно надані товари, роботи, послуги – це:

  • товари, що надаються згідно з договорами дарування, іншими договорами,   за   якими   не   передбачається  грошова  або  інша компенсація вартості таких  товарів  чи  їх  повернення,  або  без укладення таких договорів;
  • роботи (послуги), що виконуються (надаються) без висування вимоги щодо компенсації їх вартості;
  • товари,  передані   юридичній   чи   фізичній   особі   на відповідальне зберігання і використані нею (пп. 14.1.13. п. 14.1 статті 14 ПКУ).

Безповоротна фінансова допомога – це, зокрема, сума коштів,  передана платнику податків згідно з  договорами дарування,  іншими  подібними  договорами  або без укладення таких договорів (пп. 14.1.257. п. 14.1 статті 14 ПКУ).

 Відповідно до статті 729 ЦКУ пожертвою є дарування нерухомих та рухомих речей, зокрема грошей та цінних паперів, фізичним особам, юридичним особам, державі Україні, АРК, територіальним громадам для досягнення ними певної, наперед обумовленої мети.  Таким чином, пожертва є однією з законних підстав отримання громадською організацією грошей від громадян та інших юридичних осіб. Разом з тим, пожертва як різновид дарування передбачає її використання виключно для досягнення певної, наперед обумовленої сторонами мети. Відповідно до статті 730 ЦКУ пожертвувач має право здійснювати контроль за використанням пожертви відповідно до мети, встановленої договором про пожертву. Слід зазначити, що мета у даному випадку є загальносуспільною і пожертва використовуватиметься для задоволення невизначеної кількості осіб. В іншому випадку це буде договір не пожертви, а дарування.

Під терміном "основна діяльність" розуміється діяльність неприбуткових організацій,  яка визначена для них як основна  законом,  що  регулює  діяльність  відповідної неприбуткової організації,  у тому числі з надання благодійної допомоги,  просвітніх, культурних, наукових, освітніх, соціальних та інших подібних послуг для суспільного споживання.   До основної діяльності також включається продаж неприбутковою організацією   товарів,   виконання  робіт,  надання  послуг,  які пропагують принципи та ідеї,  для захисту яких було створено  таку неприбуткову організацію, та які є тісно пов'язаними з її основною діяльністю,  якщо ціна таких  товарів,  виконаних  робіт,  наданих послуг  є  нижчою  від  звичайної  або  якщо така ціна регулюється державою (пп. 157.15. статті 157 ПКУ).

Таким чином, у Статуті громадської організації можна передбачати отримання такою громадською організацією усіх видів доходів, що не заборонені законодавством для такого виду громадської організації, виходячи із порядку оподаткування таких доходів, передбаченого Податковим кодексом України.

 

Примітка: відповідь станом на 18 квітня 2011 року, підготувала Наталія Белічук.