Благодійництво

Питання: Доброго дня! Маємо наступні питання у зв’язку з тим, що невдовзі будемо реєструвати громадську організацію. 1. Чи може громадська організація займатися благодійністю? 2. Якщо так, наскільки детальним має бути опис цього у статуті? 3. У початкових положеннях статуту, там де пояснюється основна мета організації, чи може поруч з освітньою та культурною діяльністю бути вказана і благодійна діяльність, чи це вже буде благодійна організація? Будемо дуже вдячні за відповідь!
Відповідь:

Питання благодійництва регулюються  Законом України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16.09.1997 (із змінами та доповненнями), далі - Закон.

Вказаний Закон розрізняє поняття «благодійництво» та «благодійна діяльність». Благодійництво - добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги. Благодійна  діяльність - добровільна безкорислива діяльність благодійних  організацій, що не передбачає одержання прибутків від цієї діяльності. Виходячи з наведеного, благодійна діяльність – це діяльність саме благодійних організацій, а займатись благодійництвом можуть будь-які фізичні та юридичні особи відповідно до законодавства.

Благодійна організація - недержавна  організація,  головною метою  діяльності  якої  є здійснення  благодійної  діяльності  в інтересах  суспільства або окремих категорій  осіб згідно з Законом (стаття 1 Закону). Таким чином, якщо в розділі статуту основною метою вказати, зокрема, здійснення благодійної діяльності, то така організація може бути розцінена як благодійна.

Разом з тим, стаття 4 Закону передбачає основні напрями благодійництва, серед яких, зокрема,

  • сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм,  подання допомоги  вчителям,  вченим,  студентам,  учням;
  • сприяння розвитку  культури,  в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку, доступові всіх верств населення, особливо  малозабезпечених,  до  культурних цінностей та художньої творчості;
  • подання допомоги талановитій творчій молоді;
  • сприяння охороні   і    збереженню    культурної    спадщини, історико-культурного  середовища,  пам'яток  історії  та культури, місць поховання;
  • подання допомоги   у   розвитку  видавничої  справи,  засобів  масової   інформації,   інформаційної   інфраструктури;
  • та інші.

Виходячи з цього, зайняття благодійництвом, а також конкретні напрями благодійництва громадської організації Вам доцільно вказати в статуті в розділі, де Ви описуєте напрямки діяльності організації. При цьому, доцільно вказувати формулювання саме «зайняття благодійництвом» а не «зайняття благодійною діяльністю» в контексті Закону України «Про благодійництво та благодійні організації».

В разі, якщо Ви приймете рішення реєструвати саме благодійну організацію, то вимоги до її статуту передбачені статтею 12 Закону, у тому числі у статуті громадської організації повинні бути вказані основні форми благодійної діяльності.

 

Примітка: відповідь станом на 22 лютого 2011 року, підготувала Наталія Белічук