Зміни до статуту при виключенні учасника

Питання: Підкажіть, будь ласка, при виключенні одного учасника товариства, чи підписує цей учасник додаток №1 (зміни до статуту) або його підписують лише ті учасники, що залишилися у складі? І з якого моменту даний учасник вважається виключеним: з моменту прийняття рішення зборами про його виключення або з моменту державної реєстрації цих змін?
Відповідь:

При виключенні учасника товариства слід керуватись, насамперед, положеннями статуту товариства, а також нормами чинного законодавства. Стаття 4 Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 (із змінами і доповненнями) передбачає, що установчі  документи  товариства повинні  містити  відомості  про, зокрема, склад  засновників  та учасників, найменування та  місцезнаходження,  розмір  та  порядок утворення  статутного  (складеного)  капіталу,  порядок  розподілу прибутків  та  збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок  прийняття  ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна  кваліфікована  більшість голосів, порядок внесення змін до  установчих  документів  та  порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Стаття 64 Закону регулює питання виключення з товариства з обмеженою відповідальністю. Учасника товариства з обмеженою відповідальністю, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства, може бути виключено з товариства на основі рішення, за яке проголосували учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства. При цьому цей учасник (його представник) у голосуванні участі не бере. Отже, виходячи з того, що відповідно до законодавства учасник, який підлягає виключенню, не бере участь в голосуванні, його голоси жодним чином не впливають на результати голосування, можна стверджувати, що він не підписує рішення загальних зборів учасників або документи, які ними приймаються.

Стаття 7 Закону України «Про господарські товариства» передбачає, що зміни, які сталися в установчих документах товариства і які вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців,  підлягають  державній  реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації товариства. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк повідомити  орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися  в установчих документах, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

Відповідно до статті 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», для  проведення  державної  реєстрації змін до установчих документів юридична особа повинна подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) серед документів, передбачених законом, примірник   оригіналу   (ксерокопію,  нотаріально  засвідчену копію)   рішення  про  внесення  змін  до  установчих  документів та документ,  що  підтверджує  правомочність  прийняття  рішення  про внесення  змін  до  установчих  документів. У  разі  внесення  змін  до  установчих  документів,  які пов'язані  із  зміною  складу  засновників  (учасників)  юридичної особи,  додатково  подається  примірник  оригіналу  (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого  органу  юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) із складу засновників (учасників) юридичної  особи,  якщо  це  передбачено  законом  або установчими документами юридичної особи.

Проведення  державної  реєстрації  змін до установчих документів    юридичної   особи   здійснюється   за   процедурами, передбаченими  частинами першою - четвертою статті 25 Закону (тобто за процедурами, передбаченими для порядку проведення державної реєстрації юридичної особи). З наведеного вбачається, по аналогії закону, що дата  внесення  до  Єдиного  державного реєстру запису про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи є датою  державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи. На нашу думку щодо моменту виключення учасника товариства слід виходити з поняття державної реєстрації юридичних осіб. Стаття 4 Закону про державну реєстрацію передбачає, що державна    реєстрація    юридичних   осіб - засвідчення факту створення або припинення юридичної особи,а також вчинення інших  реєстраційних дій,  які  передбачені Законом,  шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру. Отже, учасник вважається виключеним з моменту державної реєстрації змін у складі учасників юридичної особи.

 

Примітка: відповідь станом на 10 жовтня 2011 року, підготувала  Наталія Белічук.