Свідки ДТП

Питання: Протокол показів свідка ДТП оформлений без моєї участі - я учасника руху, перешкоду руху якому буцім-то створив, не бачив - він з'їхав з місця ДТП. Чи дійсні на суді ці покази?
Відповідь:

Питання сформульовано не зовсім коректно, однак щодо участі свідків ДТП у провадженні в справі про адміністративне правопорушення можна повідомити наступне.

Пояснення свідків можуть бути доказами в справі про адміністративне правопорушення. Відповідно до статті 251 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) доказами  в  справі  про  адміністративне  правопорушення,  є будь-які фактичні дані,  на  основі  яких  у  визначеному  законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення,  винність  даної  особи  в  його вчиненні та інші обставини,  що  мають  значення  для  правильного вирішення  справи.  Ці  дані   встановлюються    протоколом    про адміністративне    правопорушення,    поясненнями    особи,    яка притягається  до  адміністративної  відповідальності,  потерпілих, свідків,  висновком  експерта, іншими документами.

Як свідок у справі про  адміністративне  правопорушення  може бути  викликана  кожна  особа,  про  яку  є  дані,  що  їй  відомі які-небудь обставини, що підлягають установленню по даній справі. Свідок зобов'язаний дати правдиві пояснення, повідомити все відоме йому  по  справі  і відповісти на поставлені запитання (стаття 272 КУпАП).

Пояснення свідка не мають переваги над іншими доказами і оцінюються судом в сукупності з іншими доказами і обставинами справи.

КУпАП передбачає вимоги, які ставляться до змісту протоколу про адміністративне правопорушення. Відповідно до статті 256 КУпАП у протоколі про адміністративне правопорушення  зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я,  по  батькові особи,  яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, час  вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт,  який  передбачає  відповідальність  за  дане правопорушення; прізвища,  адреси  свідків  і  потерпілих,  якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості,  необхідні  для  вирішення справи. Протокол  підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається  до  адміністративної відповідальності; при наявності свідків  і  потерпілих  протокол  може бути підписано також і цими особами.

Таким чином, при наявності свідків ДТП відомості про цих осіб заносяться до протоколу про адміністративне правопорушення  Якщо в протоколі про адміністративне правопорушення таких відомостей немає, то можна ставити під сумнів залучення цих осіб як свідків. Відповідно до статті 70 Кодексу адміністративного судочинства України  докази,  одержані з порушенням закону, судом при вирішенні справи не беруться до уваги.

Особа,  яка притягається до адміністративної відповідальності має  право знайомитися  з  матеріалами справи, давати пояснення, подавати   докази,   заявляти   клопотання. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності    особи,   яка   притягається   до   адміністративної відповідальності (стаття 268 КУпАП).

Виходячи з наведеного, якщо у вас є сумніви щодо участі певної особи як свідка, достовірності наданих ним пояснень, рекомендуємо скористатись своїми правами у суді та заявити клопотання про їх недопустимість.

 

Примітка: відповідь станом на 16 липня 2012 року, підготувала  Наталія Белічук.