Оскарження постанови ДАІ

Питання: При складанні протоколу про адмінправопорушення інспектором було припущено помилку при встановленні часу скоєння. У результаті вийшло, що протокол було складено, а справу розглянуто раніше, ніж було скоєне само правопорушення. Чи є це приводом для її скасування судом та який нормативний акт вказує на те, що неправильно складений протокол є приводом для закриття справи. Дякую.
Відповідь:

Стаття 256 Кодексу України про адміністративне правопорушення (КУпАП) передбачає, що у протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Таким чином, законодавством чітко встановлено, яку інформацію має містити протокол про адміністративне правопорушення, у тому числі і час вчинення правопорушення. Відповідно до статті 19 Конституції України посадові особи органів державної влади  особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Відповідно до статті 245 КУпАП завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення  є, зокрема:  своєчасне,  всебічне,  повне   і об'єктивне з'ясування  обставин  кожної  справи,  вирішення  її   в    точній відповідності   з   законом. Отже, якщо інспектором допущено помилку при встановленні часу вчинення правопорушення, як ви зазначаєте, то це означає, що інспектор не дослідив належним чином обставини справи, які мають значення для правильного її вирішення відповідно до закону.

Відповідно, такий протокол про адмінправопорушення не відповідає вимогам ст. 256 КУпАП про зміст протоколу про адмінправопорушення, є незаконним, містить обставини, які не відповідають дійсності. Відповідно до статті 70 Кодексу адміністративного судочинства України  докази,  одержані з порушенням закону, судом при вирішенні справи не беруться до уваги. Такий протокол про адмінправопорушення не може вважатись достатнім та належним доказом по справі, а отже факт вчинення правопорушення не можна вважати доведеним.

Слід наголосити також, що відповідно до статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень,  дій чи  бездіяльності  суб'єкта владних  повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо  він заперечує проти адміністративного позову. Таким чином, в суді інспектор зобов’язаний довести, що Він притягнув вас до відповідальності правомірно і відповідно до законодавства.

 

Примітка: відповідь станом на 23 грудня 2010 року.