Участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції (адміністративне судочинство)

Кодекс адміністративного судочинства України (КАС України) передбачає участь сторін, інших учасників судового процесу, в судових засіданнях в режимі відеоконференції, але мало хто користується цією можливістю.       

Режим відеоконференції передбачає, що особа бере участь в судовому процесі за місцем свого знаходження, без необхідності долати велику відстань до суду, який розглядає справу.       

Для цього сторона чи інший учасник адміністративного процесу подає клопотання про участь в судовому засіданні в режим відеоконференції, за результатами розгляду якого суд постановляє ухвалу. Вказана ухвала суду оскарженню не підлягає.

Відповідно до статті 122 КАС України у клопотанні про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції в обов'язковому порядку зазначається суд, в якому необхідно забезпечити її проведення. Таке клопотання може бути подано не пізніш як за сім днів до дня проведення судового засідання, в якому відбуватиметься така участь. Питання про участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції вирішується судом не пізніш як за п'ять днів до дня проведення такого судового засідання.

Ухвала про участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції має містити найменування суду, якому доручається забезпечити проведення відеоконференції; ім'я (найменування) особи, яка братиме участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, та її процесуальний статус; дату і час проведення судового засідання (ч. 4 ст. 122 КАС України). Копія ухвали про участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції негайно надсилається до суду, який зобов'язаний організувати її виконання, та особі, яка братиме участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції. З метою своєчасного забезпечення проведення відеоконференції копія ухвали також може бути надіслана за допомогою кур'єра, факсу або електронної пошти.

Хід і результати процесуальних дій, проведених у режимі відеоконференції, фіксуються судом, який розглядає адміністративну справу, за допомогою технічних засобів відеозапису. У разі виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, за наявності ухвали суду про таку участь, суд відкладає розгляд справи, крім випадків, коли відповідно до цього Кодексу судове засідання може відбутися без участі такої особи (ч. 7, 8 ст. 122 КАС України).

Подання особою клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції не позбавляє її можливості з'явитися до зали судового засідання. Тоді така особа бере участь у судовому засіданні в загальному порядку.

Участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції згідно з правилами статті 122 КАС України може відбуватися під час розгляду справ у судах першої, апеляційної, касаційної інстанцій та перегляду справ Верховним Судом України.

 

Зразок клопотання про участь в судовому засіданні в режим відеоконференції розміщено в розділі «Зразки документів».

 

 

Автор: Белічук Наталія

Примітка: законодавство станом на 14.08.2014 р.