Порядок реєстрації громадських організацій

Відповідно до статті 3 Закону України "Про об'єднання громадян" громадською організацією є об'єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

Засновниками громадських організацій можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які досягли 18 років, а молодіжних та дитячих організацій - 15-річного віку. Членами громадських організацій, крім молодіжних та дитячих, можуть бути особи, які досягли 14 років. Вік членів молодіжних та дитячих громадських організацій визначається їх статутами в межах, встановлених законами України (стаття 11 Закону).

Назва громадської організації визначається рішенням установчого з'їзду (конференції) або загальними зборами. Назва об'єднання громадян повинна складатися з двох частин - загальної та індивідуальної. Загальна назва (рух, конгрес, союз, спілка, об'єднання, фонд, фундація, асоціація, товариство тощо) може бути однаковою у різних об'єднань громадян. Індивідуальна назва об'єднання громадян є обов'язковою і повинна бути суттєво відмінною від індивідуальних назв зареєстрованих в установленому порядку об'єднань громадян з такою ж загальною назвою. Об'єднання громадян поряд з повною назвою може мати скорочену назву, яка фіксується в установчих та статутних документах об'єднання громадян (рішенні установчого органу, статуті, положенні).

 

Документи для реєстрації громадської організації

 

Громадські організації набувають статусу юридичної особи лише з моменту їх державної реєстрації у встановленому законодавством порядку. Відповідно до статті 15 Закону України "Про об'єднання громадян" та пункту 3 "Положення про порядок легалізації об'єднань громадян", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 140, до реєструючого органу (для всеукраїнських і міжнародних громадських організацій - Мін'юст, їх місцевих осередків та місцевих громадських організацій - обласні, Київське та Севастопольські міські, районні, районні в містах Києві та Севастополі управління юстиції, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад) подається заява встановленого зразка, підписана не менш як трьома засновниками громадської організації або їх уповноваженими представниками. Їхні підписи повинні бути засвідчені в установленому порядку.

До заяви додаються:

1) статут (положення) в двох примірниках.

2) протокол установчого з'їзду (конференції) або загальних зборів, які прийняли статут (положення);

3) відомості про склад керівництва центральних статутних органів (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання, посади (заняття), місця роботи);

4) дані про наявність місцевих осередків, підтверджені протоколами конференцій (зборів);

5) документ про сплату реєстраційного збору.

6) відомості про засновників (для громадян - із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання);

7) документ, який підтверджує місцезнаходження об'єднання громадян (гарантійний лист власника приміщення, договір оренди тощо).

У разі надання під юридичну адресу займаної квартири подаються довідка про склад сім'ї та заяви повнолітніх членів сім'ї про свою згоду.

Відповідно до статті 15 Закону України "Про об'єднання громадян", п. 4 "Положення про порядок легалізації об'єднань громадян", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 140, заява про реєстрацію місцевої громадської організації розглядається у 3-денний строк з дня надходження документів. Рішення про реєстрацію або відмову в ній заявнику повідомляється письмово не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення. Заява про реєстрацію всеукраїнської та міжнародної громадської організації розглядається протягом одного місяця. Рішення про реєстрацію або відмову в ній заявнику повідомляється письмово в 10-денний строк.

 

Реєстраційний збір за реєстрацію громадської організації

 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про порядок справляння і розміри збору за реєстрацію об'єднань громадян» від 26 лютого 1993 р. № 143 установлено такі розміри збору за реєстрацію громадських організацій:

всеукраїнських - 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

міжнародних - 2,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і 250 доларів США (за наявності ліцензії Національного банку) або еквівалент цієї суми у валюті України за офіційним обмінним курсом Національного банку на час сплати;

місцевих, а також місцевих осередків зареєстрованих всеукраїнських і міжнародних громадських організацій:

міжобласних, обласних, київських і севастопольських міських - 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

міжрайонних, районних, міських, сільських, селищних - 2,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

За реєстрацію громадських організацій інвалідів, осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, розмір збору знижується на 50 відсотків.

Дитячі громадські організації та професійні спілки від сплати реєстраційного збору звільняються.

Реєстрація змін, що вносяться до статутних документів об'єднань громадян, проводиться безоплатно.

Органам, що здійснюють реєстрацію об'єднань громадян, надано також право знижувати розмір збору, але не більш як на 50 відсотків.

 

Для ознайомлення та використання подаються зразки документів для реєстрації громадської організації (на прикладі екологічної обласного значення).