Дозвіл на зняття та перенесення родючого шару ґрунту

Верховна Рада України планує доповнити Закон України «Про охорону земель» від 19.06.2003 р. статтею 371 щодо спеціального дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву. Відповідну постанову «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення зміни до Закону України "Про охорону земель" щодо видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву» Верховна Рада України прийняла 04.03.2010 р.

Проект Закону передбачає, що власники та користувачі земельних ділянок, у тому числі орендарі, які проводять гірничодобувні, геологорозвідувальні, будівельні та інші роботи, повинні отримати спеціальний дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву, крім випадків проведення робіт, пов'язаних з ліквідацією та запобіганням аварійним ситуаціям на об'єктах трубопровідного транспорту, підземних кабельних мережах енергозабезпечення; переміщення ґрунтового покриву в межах однієї і тієї ж земельної ділянки, наданої для: ведення фермерського господарства;  ведення особистого селянського господарства; будівництва і обслуговування індивідуального житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); ведення садівництва; індивідуального дачного будівництва; будівництва індивідуального гаража.

В проекті Закону обумовлюється, що спеціальний дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву видається безкоштовно Держземінспекцією та її територіальними органами на підставі затвердженого в установленому законодавством порядку відповідного робочого проекту землеустрою. Проект Закону також містить підстави для відмови у видачі дозволу та підстави для анулювання дозволу. Ця редакція проекту Закону передбачає також, що порядок видачі спеціального дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву установлюється Кабінетом Міністрів України.

Для законодавчого врегулювання охорони ґрунтів як об'єкту особливої охорони прийняття відповідної статті має важливе значення, оскільки планується на законодавчому рівні закріпити підстави видачі, відмови, анулювання спеціального дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву.

Стаття 168 чинного Земельного кодексу України передбачає, що власники земельних ділянок та землекористувачі не мають права здійснювати зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу органів, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель. Необхідність зняття, складування, зберігання поверхневого шару ґрунту та нанесення його на ділянку, з якої він був знятий (рекультивація), або на іншу земельну ділянку для підвищення її продуктивності передбачається Законом України «Про охорону земель» як один із обов'язкових заходів з охорони земель.

Разом з тим, за станом на сьогодні порядок видачі згаданих спеціальних дозволів регулюється лише Порядком видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок, затвердженим наказом Держкомзему від 4 січня 2005 р. № 1.

П. 3.1. чинного Порядку передбачає, що власники земельних ділянок та землекористувачі, які проводять гірничодобувні, геологорозвідувальні, будівельні та інші роботи, зобов'язані отримати дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки, якщо це призводить до порушення поверхневого (родючого) шару ґрунту. Дозвіл не вимагається у випадках, якщо переміщення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) здійснюється в межах однієї й тієї самої земельної ділянки, що надана для ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва та будівництва індивідуальних гаражів (п. 3.2. Порядку), і цей перелік, коли дозвіл не вимагається, дещо вужчий порівняно із запланованими змінами відповідно до проекту Закону.

Для отримання дозволу власник земельної ділянки, землекористувач або їх представник (заявник) звертається до відповідного органу Держкомзему із письмовою заявою та наступними документами (п. 4.2  Порядку):

 • копія документа, що посвідчує право власності чи право користування земельною ділянкою;
 • копія паспорта громадянина (для військових - посвідчення офіцера; юридичних осіб - копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, копія статуту (положення), інформація щодо прізвища, ім'я та по батькові керівника (заступника), а також особи, відповідальної за додержання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, їх номери телефонів; представників - копія паспорта громадянина /посвідчення офіцера/, довіреність на отримання дозволу, інформація щодо прізвища, ім'я та по батькові особи, відповідальної за додержання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, її номер телефону);
 • проект землеустрою із зазначенням його розробника, копія ліцензії на проведення робіт із землеустрою;
 • копія агрохімічного паспорта земельної ділянки;
 • копія договору на виконання земляних робіт (у разі, якщо заявник уклав договір на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки з іншою фізичною чи юридичною особою), прізвище, ім'я та по батькові особи, відповідальної за додержання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, її номер телефону;
 • копія документа, що підтверджує сплату коштів за відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва (у разі їх наявності).

Як підставу відмови у видачі дозволу Порядок вказує невизначеність або визначеність в неповному обсязі умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту та порядок проведення рекультивації порушених земель в проекту землеустрою. У разі відмови у видачі дозволу інспекційний орган Держкомзему письмово повідомляє про це заявника із зазначенням причин відмови.

Відповідно до п. 6.1. Порядку підставами для анулювання дозволу є:

 • заява власника земельної ділянки чи землекористувача про анулювання дозволу;
 • смерть власника земельної ділянки;
 • припинення діяльності юридичної особи;
 • припинення права користування земельною ділянкою;
 • зміна власника земельної ділянки чи землекористувача;
 • звернення стягнення на земельну ділянку, яка перебуває у власності, на вимогу кредитора;
 • конфіскація земельної ділянки, яка перебуває у власності, за рішенням суду;
 • визнання дозволу недійсним у судовому порядку;
 • невиконання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту чи порядку проведення рекультивації порушених земель, визначених у проекті землеустрою;
 • використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам, якщо це призводить до забруднення чи засмічення земель, погіршання чи втрати родючості ґрунтів;
 • невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб інспекційних органів Держкомзему.

Контроль за виконанням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, визначених у проекті землеустрою, здійснює інспекційний орган Держкомзему, який видав дозвіл, та територіальний орган Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

Зразок заяви про видачу дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки додається.