Зразок наказу про продовження строку випробування працівника

ТОВ «Марта»

 

 

НАКАЗ № 251

 

 

_________ 2010 р.                                                                                                              м. Чернівці

 

 

«Про продовження строку випробування»

 

 

У зв'язку з відсутністю працівників на роботі в період випробування з причини простою виробництва, керуючись ч. 3 ст. 27 КЗпП України,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.       Продовжити строк випробувального терміну на 25 календарних днів наступним працівникам:

1.1. Іванову Івану Івановичу, комірнику,

1.2. Петрову Петру Петровичу, вантажнику.

 

2.    Довести наказ до відома  працівників.

 

 

Директор ТОВ «Марта»                                                                                          Підпис

 

 

 

 

З наказом ознайомлені:

 

Іванов І.І. _______________________________

Петров П.П.  _____________________________