Протокол узгоджувальної комісії з розгляду земельних спорів

ПРОТОКОЛ № 1

узгоджувальної комісії з розгляду земельних спорів з приводу суміжного землекористування

 

 

«__»__________________ 2010 р.                                                                        с. ____________

 

 

Головуючий на засіданні:

 

Присутні члени комісії:

 

Запрошені:

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

 

1. Про розгляд спору з приводу суміжного землекористування між ____________ (Особа 1) та _________________________(Особа 2).

 

 

1. СЛУХАЛИ:

Доповідача, члена комісії ______, який повідомив, що на розгляд комісії надійшла заява від жителя с.  ____________, який мешкає за адресою____________ із скаргою на те, що його сусід ____________ самовільно посунув паркан на частину його земельної ділянки (орієнтовно на 20 см.). На численні звернення до сусіда з приводу того, що він порушив межу, сусід не звертає уваги, вказує на те, що він переніс паркан на його попереднє місце, туди, де він стояв раніше.

 

2. ВИСТУПИЛИ:

______________ (ПІБ), який повідомив, що ................

 

______________ (ПІБ), який повідомив, що ................

 

3. ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Врахувавши обставини спору, земельно-кадастрову документацію, яка наявна у сільській раді, рекомендувати відновити межу між суміжними землекористувачами відповідно до схематичного плану, який додається до протоколу (додаток 1).

3.2. Суміжним землекористувачам рекомендувати дотримуватись правил добросусідства, передбачених Земельним кодексом України, та доведених до відома сторін спору.

3.3. В разі, якщо сторони спору не згідні з прийнятим рішенням узгоджувальної комісії, рекомендувати звернутись до суду для вирішення спору в судовому порядку.

 

 

Голосування: «за» - ___ чол.; «проти» - _____ чол.; «утримались» - ______ чол..

 

Голова зборів _______________ / _________________________ /
(Підпис) (Ініціали, прізвище)

Секретар зборів ________________ / ____________________________ /
(Підпис) (Ініціали, прізвище)

 

Примітка: документ станом на 06.05.2010 р.