Позовна заява (оскарження постанови ДАІ)

Шевченківський районний суд м. Чернівці

 

Позивач:

ПІБ,

який проживає за адресою:

_______________________

тел. ___________________

 

Відповідачі:

УДАІ УМВС України в Чернівецькій області

58007, м. Чернівці, вул. Заводська, 22

тел. 525446, 591841

 

ПІБ, лейтенант міліції УОДР ВДАІ м. Чернівці

58025, м. Чернівці, вул. М. Тереза, 70

тел. 549901, 549904

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про скасування постанови в справі про адміністративне правопорушення

 

Постановою в справі про адміністративне правопорушення від ___2010 р. лейтенантом міліції УОДР ВДАІ м. Чернівці ПІБ мене незаконно притягнуто до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 122 КУпАП, та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 425 (чотириста двадцять п’ять) грн.

Я, ПІБ, рухався по вулиці Південно-Кільцевій у м. Чернівці, коли побачив у дзеркалі заднього виду машину ДАІ з ввімкненим проблисковим маячком. На вимогу представників ДАІ я зупинився. До мене підійшов представник ДАІ і попросив пред’явити документи. Документи представнику ДАІ я пред’явив і запитав у чому причина зупинки автомобіля. Інспектор сказав, що я начебто проїхав на червоне світло, і попросив мене вийти з машини та сісти в машину ДАІ для оформлення протоколу про адмінправопорушення.

Я вийшов із машини, якою керував, та на вимогу представника ДАІ сів у машину ДАІ. У машині знаходився лейтенант міліції УОДР ВДАІ м. Чернівці ПІБ, який сказав мені, що я начебто проїхав на червоне світло на вулиці Червоноармійській і він складає на мене протокол. Я пояснив службовій особі ДАІ ПІБ, що я рухався виключно на зелене світло світлофора з дотриманням Правил дорожнього руху, жодного заборонного сигналу світлофора не порушував, і взагалі не знаю, про яке порушення йдеться, якщо мене зупинили по вулиці Південно-Кільцевій, а порушення я начебто скоїв по вулиці Червоноармійській.   Свої пояснення по суті про те, що я їхав виключно на зелений сигнал світлофора, і дії працівників ДАІ вважаю неправомірними по відношенню до себе, я записав у протоколі про адміністративне правопорушення.

Вважаю, що вказана вище постанова в справі про адміністративне правопорушення від _____ 2010 р. серії СЕ №_______ (далі – постанова) винесена незаконно, упереджено, з грубим порушенням порядку розгляду справи про адміністративне правопорушення та норм КУпАП, що призвело до незаконного притягнення мене до адміністративної відповідальності та накладення адміністративного стягнення. Це підтверджується наступним.

 

1. Серед матеріалів про адміністративне правопорушення, яке я начебто скоїв, є лише протокол про адміністративне правопорушення серії _______, зміст якого не відповідає дійсності, обставинам справи, та вимогам ст. 256 КУпАП щодо змісту протоколу про адміністративне правопорушення, а також описує неіснуюче адміністративне правопорушення.

Стаття 256 КУпАП передбачає, що у протоколі про адміністративне правопорушення  зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я,  по  батькові особи,  яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, час  вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт,  який  передбачає  відповідальність  за  дане правопорушення; прізвища,  адреси  свідків  і  потерпілих,  якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості,  необхідні  для  вирішення справи.

Працівник ДАІ зазначив у протоколі, що він складений ______2010 р. в __ год. __ хв. в м. Чернівці по вул. Червоноармійській, хоча фактично протокол складався на місці зупинки автомобіля, яким я керував, тобто по вул. Південно-Кільцевій. Більше того, по інформації, яка вказана в протоколі, взагалі неможливо визначити місце його складення. В протоколі місцем складення протоколу вказано м. Чернівці вул. Червоноармійська, протяжність якої 4 (чотири) кілометри, що не відповідає вимогам ст. 256 КУпАП про зміст протоколу про адмінправопорушення.

Крім того, стаття 256 КУпАП передбачає, що в протоколі про адмінправопорушення вказується місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення.

ПІБ зазначив у протоколі, що я «____2010 року в ___ год. ___ хв в м. Чернівці по вул. Червоноармійській проїхав на заборонений сигнал світлофора». Виходячи з наведеного, місце вчинення правопорушення в протоколі не вказано. Працівник ДАІ місцем вчинення правопорушення вказав м. Чернівці по вул. Червоноарміській. Однак, протяжність вул. Червоноармійської в м. Чернівці 4 (чотири) кілометри і на ній розташовано 10 (десять) світлофорів. За таких обставин місце вчинення так званого правопорушення в протоколі не вказано, виходячи з наведеної в протоколі інформації його встановити неможливо, а тому його зміст не відповідає вимогам ст. 256 КУпАП.

ПІБ зазначив, що я начебто «проїхав на заборонений сигнал світлофора, чим порушив вимоги п. 8.7.3 Правил дорожнього руху, за що відповідальність передбачена ч. 2 ст. 122 КУпАП». Пункт 8.7.3 Правил дорожнього руху визначає значення, які мають сигнали світлофора, і містить щонайменше 4 (чотири) види сигналів світлофора, які забороняють рух. Я рухався по вулиці Червоноармійській і по вулиці Південно-Кільцевій виключно на зелений сигнал кожного світлофора, який дозволяє рух. При описанні суті вчиненого адмінправопорушення в протоколі ПІБ не зазначив, в чому саме полягала суть цього так званого порушення, тобто який саме сигнал світлофора, який забороняє рух, я порушив.

Вказане підтверджує, що ніякого адмінправопорушення насправді не було, тому посадова особа ДАІ і не зміг описати його суть та місце вчинення.

За таких обставин, викладених вище, протокол про адміністративне правопорушення серії ______ складений з порушенням вимог, передбачених ст. 256 КУпАП, містить обставини, які не відповідають дійсності, не містить місця складення протоколу, місця вчинення правопорушення, суті правопорушення, натомість описує суть неіснуючого адмінправопорушення, за яке не передбачена адміністративна відповідальність.

Такий протокол про адмінправопорушення не може вважатись достатнім та належним доказом по справі.

 

2. Постанова в справі про адміністративне правопорушення винесена незаконно, з порушенням положень КУпАП, при відсутності події та складу правопорушення, при відсутності доказів вчинення правопорушення. Мене незаконно притягнуто до відповідальності за неіснуюче правопорушення, якого я не вчиняв.

Відповідно до статті 276 КУпАП справа про адміністративне  правопорушення  розглядається  за місцем його вчинення. В протоколі про адмінправопорушення міститься інформація про те, що розгляд моєї справи відбудеться ___2010 р. о ___год. ___ хв. в м. Чернівці вул. Червоноармійська, що також не відповідає дійсності. Фактично, справа розглядалась ПІБ на місці зупинки автомобіля, яким я керував, тобто по вул. Південно-Кільцевій. Це підтверджується хоча б тим фактом, що місце так званого розгляду моєї справи не зазначено, а зазначена лише вулиця в м. Чернівці протяжністю 4 кілометри, що унеможливлює визначення ні конкретного місця вчинення правопорушення, ні місця розгляду справи.

При винесенні постанови посадова особа ДАІ порушив вимоги статті 280 КУпАП, яка передбачає, що орган  (посадова   особа)    при    розгляді    справи    про адміністративне правопорушення  зобов'язаний  з'ясувати:  чи  було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини,  що  пом'якшують  і   обтяжують   відповідальність,  чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового  колективу,  а  також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Усього цього службова особа ВДАІ не зробив.

В постанові вказується, що ПІБ розглянув матеріали адміністративного правопорушення, на підставі яких притягнув мене до адміністративної відповідальності.

Насправді з таких матеріалів є лише протокол про адміністративне правопорушення, який не відповідає законодавству, а саме КУпАП, та дійсності, а тому з підстав, вказаних у п. 1 позовної заяви, не може вважатись достатнім та належним доказом вчинення мною правопорушення. За таких обставин, відповідно до п.1 ст. 247 КУпАП провадження в справі про адміністративне правопорушення не могло бути бути розпочато, а  розпочате  підлягало  закриттю  у зв'язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення.

Свої пояснення про те, що я їхав по вулиці Червоноармійській і по вулиці Південно-Кільцевій виключно на зелений сигнал кожного світлофора, дії працівників ДАІ вважаю неправомірними, я давав усно та виклав письмово у протоколі про адмінправопорушення.

Відповідно до статті 251 КУпАП, доказами  в  справі  про  адміністративне  правопорушення,  є будь-які фактичні дані,  на  основі  яких  у  визначеному  законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення,  винність  даної  особи  в  його вчиненні та інші обставини,  що  мають  значення  для  правильного вирішення  справи.  Ці  дані   встановлюються    протоколом    про адміністративне    правопорушення,    поясненнями    особи,    яка притягається  до  адміністративної  відповідальності,  потерпілих, свідків,  висновком  експерта,  речовими  доказами,    показаннями технічних  приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки,   відеозапису   чи   засобів   фото-   і   кінозйомки, відеозапису,   які  використовуються  при  нагляді  за  виконанням правил,  норм  і  стандартів,  що  стосуються забезпечення безпеки дорожнього  руху,  протоколом  про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Виходячи із обставин справи, жодних інших доказів по справі, крім протоколу, наприклад свідків, показань технічних приладів чи технічних засобів, чи інших доказів по справі, на момент розгляду адміністративної справи, не було!

Відповідно до статті 252 КУпАП орган (посадова особа)  оцінює  докази  за  своїм  внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні  всіх  обставин  справи  в  їх  сукупності,  керуючись законом і правосвідомістю.

Вказане вище свідчить про те, що працівник ДАІ розглянув справу та притягнув мене до відповідальності за відсутністю доказів вчинення мною правопорушення, за відсутності доказів моєї вини, упереджено, оскільки не взяв до уваги мої пояснення, не дослідив обставини справи в сукупності, а керувався лише домислами, припущеннями та неіснуючими даними.

Той факт, що дані, вказані у постанові в справі про адміністративне правопорушення, не відповідають дійсності та не підтверджуються доказами, пояснюється наступним.

ПІБ вказує, як він установив, що начебто я «проїхав на заборонений сигнал світлофора в м. Чернівці по вул. Червоноармійська». В постанові це зазначається як установлений факт, однак ПІБ не досліджено обставини та суть справи всебічно, повно та об’єктивно. Правопорушення не могло бути вчиненим в м. Чернівці по вул. Червоноармійській, оскільки її протяжність 4 (чотири) кілометри і на ній розміщено 10 (десять!) світлофорів. За таких обставин місце вчинення так званого правопорушення взагалі не встановлено.

Не встановлено також у чому саме полягало так зване адмінправопорушення, тобто який саме заборонний сигнал світлофора я начебто порушив, яких у п. 8.7.3 Правил дорожнього руху передбачено щонайменше 4 (чотири) види сигналів світлофора, які забороняють рух, і в постанові не вказано який же саме заборонний сигнал світлофора я начебто порушив. За таких обставин суть вчиненого правопорушення взагалі не досліджена та не встановлена.

При винесенні постанови не брались до уваги мої пояснення про те, що я їхав виключно на зелений сигнал світлофора, дії працівників ДАІ вважаю неправомірними. ПІБ не взяв до уваги, що не існує жодних доказів події , не досліджувались докази і не вказувались в постанові жодні докази, які би підтверджували мою вину та факт вчинення правопорушення.

Відповідно до статті 245 КУпАП завданнями провадження  в   справах    про    адміністративні правопорушення  є, зокрема:  своєчасне,  всебічне,  повне   і    об'єктивне з'ясування  обставин  кожної  справи,  вирішення  її   в    точній відповідності   з   законом.

Службовою особою ВДАІ порушено також пункт 1.6. Розпорядження МВС України від 21.03.2009 р. №466 «Про організацію роботи підрозділів ДАІ з профілактики правопорушень із застосуванням засобів фото- і кінозйомки, відеозапису», який передбачає вимогу виключити випадки складання відносно водіїв транспортних засобів адміністративних протоколів без доведення їхньої вини чи достатніх доказів допущення ними порушень ПДР (фото-, відеооматеріалів, показів свідків тощо).

 

Вказане вище підтверджує відсутність події та складу адміністративного правопорушення, підтверджує той факт, що я жодного адміністративного правопорушення не вчиняв.

Постанова в справі про адміністративне правопорушення винесена посадовою особою ДАІ незаконно, з грубим порушенням норм законодавства, відомчих актів МВС України, порядку розгляду справи про адміністративне правопорушення та норм КУпАП, необґрунтовано, упереджено, за неіснуюче правопорушення, якого я не скоїв, з порушенням моїх законних прав, що призвело до незаконного притягнення мене до адміністративної відповідальності та накладення адміністративного стягнення.

Відповідно до статті 247 КУпАП, відсутність події  і складу адміністративного правопорушення виключає провадження в справі про адміністративне правопорушення.

 

Керуючись статтею 55 Конституції України, п. 8.7.3 Правил дорожнього руху, статтями 245, 247, 251, 252, 256, 268, 276-280, 283, 287, 288, 289 КУпАП, ч. 3 ст. 2, 6, 49, 50, 51, ч. 2 ст. 71, 105, 106, 162, п. 1 ч. 3 Прикінцевих та перехідних положень КАСУ,

 

ПРОШУ:

 

1.            Визнати дії службової особи УОДР ВДАІ м. Чернівці лейтенанта міліції з притягнення мене до адміністративної відповідальності протиправними.

2.            Скасувати постанову в справі про адміністративне правопорушення серії ________ від __2010 р. інспектора УОДР ВДАІ м. Чернівці при УДАІ УМВС України в Чернівецькій області лейтенанта міліції про притягнення мене, __________, до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 122 КУпАП та накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу на у розмірі 425 гривен.

3.            Звільнити мене від сплати судового збору на підставі частини 4 статті 288 КУпАП.

 

 

 

Додатки:

  1. Копія протоколу про адміністративне правопорушення серії _______ від ____2010 р.
  2. Копія постанови в справі про адміністративне правопорушення серії ____ від ____2010 р.
  3. Копія посвідчення водія позивача.
  4. Копія реєстраційного талону.
  5. Копії позовної заяви з доданими документами відповідно до кількості відповідачів.

 

 

______ жовтня 2010 р.                                                                                           ПІБ

 

 

Примітка: зразок документу станом на 25 жовтня 2010 р. Зразок позовної заяви надано виключно для ознайомлення. У кожній конкретній ситуації обставини справи можуть відрізнятись, а тому використовувати наведений зразок слід з огляду на такі обставини.