Реєстрація Учасника для прийняття рішення (один Учасник)

Реєстрація Учасника ПП «ПРОГРЕС»

для прийняття рішення

 

 

Місце прийняття рішення: м. Чернівці.

Дата прийняття рішення: “14” березня 2010 р.

 

 

Час реєстрації Учасника для прийняття рішення: 10 год. 00 хв. 

 

 

Порядок денний питань, з яких приймається рішення Учасником:

 

  1. Про внесення змін до Статуту Підприємства.

 

 

Кількість осіб, які мають право на участь у прийнятті рішення відповідно до Статуту: 1 (одна) особа, а саме:

1. Учасник (ПІБ), який повністю володіє 100% часток  статутного капіталу; 

 

 

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі: 1 (одна) особа.

 

 

Кількість голосів, що належать особі, яка зареєстрована для прийняття рішення: 100, що становить 100% від загальної кількості часток в Приватному підприємстві «ПРОГРЕС»  і що підтверджує  правомочність  прийняття рішення про внесення змін до установчих  документів.

 

Прийняття рішення Учасником Підприємства визнається правомочним.

 

 

Підпис Учасника: