Протокол Зборів Учасників Товариства про внесення змін до Статуту

ПРОТОКОЛ №2

Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю

«ПРОГРЕС»

 

м. Чернівці                                                                                       „15” червня 2010 р.

 

Присутні:

  1. Учасник 1 (ПІБ), який володіє 60% часток;
  2. Учасник 2 (ПІБ), який володіє 40% часток;

 

Присутні учасники володіють сумарно 100% голосів в Товаристві з обмеженою відповідальністю «ПРОГРЕС» (далі – Товариство), Збори Учасників Товариства (далі – Збори) визнаються повноважними.

 

Учасник 1 (ПІБ) був обраний Головою Зборів.

Учасник 2 (ПІБ) був обраний Секретарем Зборів.

Голова відкрив Збори та запропонував наступний порядок денний.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

  1. Про внесення змін до Статуту Товариства.

 

 

Слухали:

 

Учасник 1 (ПІБ) запропонував затвердити зміни до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОГРЕС» у вигляді окремого Додатку №1 до Статуту, який є його невід’ємною частиною (Додаток №1 до Статуту додається) та здійснити усі передбачені законодавством дії для проведення державної реєстрації таких змін.

 

Голосували:

Рішення прийнято одностайно.

 

Постановили:

  1. Затвердити зміни до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОГРЕС» в редакції окремого Додатку №1 до Статуту, який є невід’ємною частиною Статуту.
  2. Здійснити усі передбачені законодавством дії для проведення державної реєстрації змін до Статуту Товариства.

 

Підписи:

 

______________________/ Учасник 1

 

______________________/ Учасник 2