Заява для реєстрації громадської організації

Начальнику Чернівецького

обласного управління юстиції

 

 

ЗАЯВА

 

 

ПІБ, _____ року народження, місце постійного проживання: ______________________; ПІБ, ________ року народження, місце постійного проживання: ____________________________________________, та ПІБ, _____ року народження, місце постійного проживання: ________________________________________________, подають установчі документи на реєстрацію Екологічної громадської організації "Екологічний контроль", яка є місцевою громадською організацією і поширює свою діяльність на територію Чернівецької області.

Статут Екологічної громадської організації "Екологічний контроль" прийнятий установчими загальними зборами ______________2010 року.

Основною метою діяльності Організації є задоволення та захист законних соціальних, творчих, економічних, наукових, культурних інтересів своїх членів; сприяння розв‘язанню екологічних проблем області; охороні, збереженню та захисту довкілля; надання допомоги у захисті екологічних прав та інтересів, сприяння розвитку природоохоронної справи, провадження освітньої, наукової, культурної та просвітницької діяльності задля сприяння становленню демократичного громадянського суспільства.

Постійно діючим центральним статутним органом організації є Правління, юридична адреса: _____________________

 

Засновники:

ПІБ                                                                      _______________

 

ПІБ                                                                      _______________

 

ПІБ                                                                      _______________

 

______________ 2010 р.