Протокол установчих зборів

Протокол №1

установчих Загальних зборів

Екологічної громадської організації

"Екологічний контроль"

 

________________ 2010 року                                                                                м. Чернівці

 

На зборах присутні:

  1. ПІБ (Прізвище, ім'я, по-батькові)
  2. ПІБ
  3. ПІБ
  4. ПІБ
  5. ПІБ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та секретаря установчих Загальних зборів.

2. Про створення Екологічної громадської організації «Екологічний контроль».

3. Про затвердження статуту Екологічної громадської організації «Екологічний контроль».

4. Про обрання Президента, Віце-Президента Екологічної громадської організації «Екологічний контроль».

5. Про обрання складу Правління Екологічної громадської організації «Екологічний контроль».

6. Про обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Екологічної громадської організації «Екологічний контроль».

7. Про надання повноважень щодо реєстрації Екологічної громадської організації «Екологічний контроль».

 

1. З питання виборів голови та секретаря установчих Загальних зборів:

СЛУХАЛИ:

ПІБ  - запропонував обрати головою установчих Загальних зборів - ПІБ; секретарем установчих Загальних зборів - ПІБ;

УХВАЛИЛИ:

Обрати головою установчих Загальних зборів ПІБ, секретарем установчих Загальних зборів - ПІБ

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно

 

2. З питання про створення Екологічної громадської організації «Екологічний контроль»:

СЛУХАЛИ:

Доповідь Голови організаційного комітету зі створення Екологічної громадської організації «Екологічний контроль» ПІБ. Доповідач акцентував увагу, що основною метою діяльності Організації має стати задоволення та захист законних соціальних, творчих, економічних, наукових, культурних інтересів своїх членів; сприяння розв‘язанню екологічних проблем області; охороні, збереженню та захисту довкілля; надання допомоги у захисті екологічних прав та інтересів, сприяння розвитку природоохоронної справи, провадження освітньої, наукової, культурної та просвітницької діяльності задля сприяння становленню демократичного громадянського суспільства. Доповідач зупинився на завданнях, які покликана виконувати організація в сфері охорони, захисту та збереження довкілля на теренах області задля розвитку демократичного правового громадянського суспільства в Україні.

ВИСТУПИЛИ:

ПІБ відзначив гостру необхідність існування Екологічної громадської організації «Екологічний контроль», що в умовах погіршення екологічної ситуації в Україні, почастішання випадків порушення норм законодавства щодо забезпечення екологічної безпеки, а також недостатньої уваги до проблем довкілля з боку органів влади та господарюючих суб'єктів виступала з чітких позицій щодо вирішення актуальних питань збереження, захисту та охорони довкілля, служила б об'єднуючою і консолідуючою силою природоохоронців. Запропонував створити Екологічну громадську організацію «Екологічний контроль».

ПІБ - підтримав пропозицію про створення Екологічної громадської організації «Екологічний контроль». Зупинився на необхідності сприяння реалізації державної та місцевої політики, спрямованої на поліпшення стану довкілля, забезпечення підвищення освітнього рівня та поінформованості громадськості у цій сфері, моніторингу довкілля.

УХВАЛИЛИ:

2.1 Вважати створення Екологічної громадської організації «Екологічний контроль» актуальним, суспільно значимим і обґрунтованим.

2.2 Керуючись положеннями Конституції України, нормами чинного законодавства України створити Екологічну громадську організацію «Екологічний контроль» (скорочена назва організації - ЕГО "Екоконтроль").

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно

 

3. З питання про затвердження статуту Екологічної громадської організації «Екологічний контроль».

СЛУХАЛИ:

ПІБ, яка ознайомила присутніх з положеннями статуту Екологічної громадської організації «Екологічний контроль».

ВИСТУПИЛИ:

ПІБ, запропонував затвердити статут Екологічної громадської організації «Екологічний контроль» в наведеній редакції; дозволити Правлінню вносити до статуту необхідні редакційні зміни, що випливатимуть у процесі реєстрації і не мінятимуть принципових положень статуту та проінформувати про них на чергових Загальних зборах Організації.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити статут Екологічної громадської організації «Екологічний контроль»; дозволити Правлінню вносити до статуту необхідні редакційні зміни, що випливатимуть у процесі реєстрації і не мінятимуть принципових положень Статуту та проінформувати про них на чергових Загальних зборах Організації.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно

 

4. З питання про обрання Президента, Віце-Президента Екологічної громадської організації «Екологічний контроль»:

СЛУХАЛИ :

ПІБ, який запропонував обрати Президентом Екологічної громадської організації «Екологічний контроль» ПІБ, а Віце-Президентом - ПІБ

ВИСТУПИЛИ:

1. ПІБ відзначив, що під час спільної роботи пізнав ПІБ з позитивної сторони. Підкреслив хороші організаторські здібності і позитивні риси, властиві йому як керівнику, виразив упевненість, що він справиться з важливою місією керівництва організацією та з покладеними на нього обов'язками і запропонував затвердити кандидатуру. ПІБ є виконавчою та відповідальною людиною, на яку завжди можна покластись у всіх відповідальних справах, а тому він здатен бездоганно виконувати обов'язки Віце-Президента організації як правої руки Президента.

УХВАЛИЛИ:

Обрати Президентом Екологічної громадської організації «Екологічний контроль» ПІБ, Віце-Президентом Екологічної громадської організації «Екологічний контроль» ПІБ.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно

 

5. З питання про обрання складу Правління Екологічної громадської організації «Екологічний контроль».

ВИСТУПИЛИ:

ПІБ запропонував, керуючись затвердженим статутом, склад Правління обрати у кількості 5 осіб.

УХВАЛИЛИ:

Обрати Правління Екологічної громадської організації «Екологічний контроль» у кількості 5 осіб.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно

ПІБ запропонував персонально склад Правління:

ПІБ - Голова Правління

ПІБ - Заступник Голови Правління

ПІБ

ПІБ

ПІБ

У ході обговорення кандидатур відводів та самовідводів не було.

УХВАЛИЛИ:

Обрати Правління Екологічної громадської організації «Екологічний контроль» у складі:

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно

 

6. З питання обрання членів Наглядової ради, Ревізійної комісії Екологічної громадської організації «Екологічний контроль».

ВИСТУПИЛИ:

ПІБ, який запропонував, керуючись затвердженим Статутом, персональний склад Наглядової ради та Ревізійної комісії обрати після державної реєстрації Організації.

УХВАЛИЛИ:

Персональний склад Наглядової ради та Ревізійної комісії обрати після державної реєстрації Організації

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно

 

7. З питання про надання повноважень щодо реєстрації Екологічної громадської організації «Екологічний контроль».

СЛУХАЛИ:

ПІБ, який запропонував доручити ПІБ  підготувати необхідні документи та подати їх до органу реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

УХВАЛИЛИ:

Доручити ПІБ підготувати необхідні документи та подати їх до органу реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

 

Голова установчих Загальних зборів:                                                                  ПІБ

Секретар установчих Загальних зборів:                                                              ПІБ